Μπουφές GK33, Εργοστάσιο επίπλων › Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων