Μπουφές GK30, Εργοστάσιο επίπλων › Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων