Κρεβάτι Ντυτό GK16 , Εργοστάσιο Επίπλων, Γούτης, Καραπάνος , ΟΕ › Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων