Καθρέπτης GK9, Εργοστάσιο επίπλων, Γούτης,-Καραπάνος , ΟΕ › Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων