Εργοστάσιο επίπλων Γούτης Καραπάνος ΓΚ500 - Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων