Εργοστάσιο επίπλων Γούτης Καραπάνος ΓΚ201 - Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων