Γούτης , Καραπάνος , Εργοστάσιο επίπλων , ειδικές κατασκευές - Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων