Σαλόνι γωνία GK1001, Εργοστάσιο επίπλων , Γούτης, Καραπάνος, ΟΕΣαλόνι γωνία GK1001, Εργοστάσιο επίπλων , Γούτης, Καραπάνος, ΟΕ