Σαλόνι γωνία GK1017, Εργοστάσιο επίπλων , Γούτης, Καραπάνος, ΟΕΣαλόνι γωνία GK1017, Εργοστάσιο επίπλων , Γούτης, Καραπάνος, ΟΕ