Πολυθρόνα GK508, Εργοστάσιο επίπλων , Γούτης, Καραπάνος, ΟΕ