Μαξιλάρι κλασσικό – Εργοστάσιο επίπλων Γούτης Καραπάνος