Καθρέπτης GK10, Εργοστάσιο επίπλων, Γούτης,-Καραπάνος , ΟΕΚαθρέπτης GK10, Εργοστάσιο επίπλων, Γούτης,-Καραπάνος , ΟΕ