Γούτης , Καραπάνος , Εργοστάσιο επίπλων , ειδικές κατασκευές