Παρουσίαση σχεδίων - Γούτης-Καραπάνος O.E. | Εργοστάσιο επίπλων